Bộ điều khiển, điện cực giám sát mực nước là bộ thiết bị tự động đo  mực nước trong nước giúp chúng ta biết được tình trạng hiện tại của nguồn nước, qua đó, có thể duy trì được độ mực nước ổn định và liên tục

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Không có sản phẩm xem gần đây