Showing 1–30 of 44 results

Bơm hút chân không là một thiết bị chuyên dùng để loại bỏ các chất khí, chất lỏng, hơi nước ra khỏi một phạm vi không gian giới hạn, khép kín.

Q5SVINA nhà phần phối bơm cá hãng bơm hút chân không chính hãng, giá tốt nhất thị trường như Tasco, VAlLUE,….

Không có sản phẩm xem gần đây