Hướng dẫn thanh toán

1. Thông tin tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản: CAO VAN DUC
Số tài khoản (VND): 0451.000.333.975
Mở tại: Ngân hàng VIETCOMBANK – Chi Nhánh Thành Công

2. Điều khoản thanh toán

+Thanh toán 100% đối với hàng có sẵn
+Thanh toán 50% đặt hàng, thanh toán 50% còn lại khi nhận được thông báo hàng về đối với hàng không có sẵn .
– Hình thức thanh toán: Chuyển khoản